Idéprosjekt 2015

Idéskisser som grunnlag for søknad om fradeling.

Søknaden godkjent og tomta solgt.