Første skisse 2017

Utvidelse til stor familiebolig i to etasjer.