Tomtedeling og ny bolig

Ny bolig på fradelt parsell. Rammetillatelse 2013.

3D-bilder: Sivilarkitekt Øystein Thommesen AS