Konsept-idé

Se etter tomtemuligheter i mellomrommene. Spar de flatere delene til adkomst og uteaktiviteter. Unnvik dyrka mark! Et hyttekonsept for deg som prioriterer å utnytte naturen i hyttas nærhet. Plenslåing har du nok av hjemme. Prefabrikerte elementer som heises på plass sikrer minimale inngrep i landskapet.

Hyttetypen kan også nyttes som et utleieobjekt.