Munkvoll, Trondheim

Igangsettingstillatelse 2014.

Tilbygg til vertikaldelt to-mannsbolig.