Utvidelse av 2-mannsbolig, Singsaker

Rammetillatelse 2014