28. feb, 2017

Hammersborg igang.

Igangsettingstillatelse februar 2017. Spennende! Se egen fane under prosjekter.