Igangsettingstillatelse februar 2017

Utvidelse og oppgradering av kjeller. Ny kjellerstue. 2 nye soverom. Ny hovedinngang. Utvidelse av stue.